นิยายวาย

เสิร์ฟความฟินสำหรับสายวาย นิยายวาย เป็นนิยายรักเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิง แต่บทบาทที่เป็นที่นิยมของนิยายวายจะเป็นบทบาทหนุ่มวิศวะ